جایزه اسپک تاکل (انفرادی) برای نمایش "در میان ابرها " اجرا شده در جشنواره تئاتر زوریخ سال 2006    ادامه مطلب ...
     

 جایزه بازیگری دوم برای نمایش "بعد از یک نمایش" اجرا شده در جشنواره دانشجویی سال 1372

جایزه بازیگری اول برای نمایش" آرامش از نوعی دیگر" اجرا شده در پنجمین جشنواره تئاتر بانوان سال 1385

جایزه بازیگر اول منتحب انجمن بازیگران خانه تئاتر جشن بازیگر سال 1386

   ادامه مطلب ...
     

 جایزه بازیگری اول برای نمایش "برزخ" اجرا شده در جشنواره دانشجویی سال 1376

جایزه دوم طراحی صحنه برای نمایش "ترانه گمشده" اجرا شده در جشنواره دانشجویی سال 1376

جایزه بازیگری برای نمایشنامه خوانی "یک دقیقه سکوت" اجرا شده در جشنواره دانشجویی سال 1385

   ادامه مطلب ...
     
 جایزه بازیگری سوم برای نمایش "شبهای آوینیون" اجرا شده در جشنواره بین المللی تئاتر فجر سال 1379    ادامه مطلب ...