در فضای متــــن محور جامعه تئاتری ایران ، ایده تشکیل گـــروه لیو توسط محمدحسن معجونی ، مریــم مجد و ندا رضــوی پور با هدف تمرکز بر اجرا شکل گرفت . گروه تئاتر لیو در سال 1376 کار خود را با فعالیت های آموزشی و کار بر روی متونی که جنبه اجرایی - بصـــری قوی تری دارند ، آغاز کرد اما شروع فعالیت اجرایی گـــــروه به سال 1380 باز می گردد

ویژگی ها :

بازخوانی و دراماتورژی از متون مختلف

تاکید بر بازیگر به عنوان رکن اصلی اجرا و تمرکز بر بدن بازیگر و حضور جسمانی او بر صحنه

توجه به سویه بصری اجرا

طراحی مینی مال


این گروه در هفتمین جشن منتقدین خانه تئاتر که در مرداد ماه سال 1387 برگزار شد ، بدلیل تلاش در جهت فعالیت های پژوهشی تئاتر بعنوان " گروه برتر سال 1386 " برگزیده و موفق به دریافت نشان نوشین شد